PARK PRIRODE PIVA + KRSTARENJE / IZLET 10€ po osobi

  • Destinacija:
  • Polazak: 21/06/2020
  • Dolazak: 21/06/2020
  • Cijena: 10€

PARK PRIRODE PIVA – PIVSKO JEZERO I KRSTARENJE – MANASTIR PIVA

JEDNODNEVNI IZLET  

Cijena: 10,00 EUR

POLAZAK: NEDELJA 21. JUN 2020. 

Prvi u seriji izleta “Upoznajmo Crnu Goru” jednodnevni izlet u regionalni Park prirode Piva koji predstavlja prirodnu vezu između nacionalnih parkova “Durmitor” i “Sutjeska” u Bosni i Hercegovini, i čuje osnivanje je prepoznato nizom nacionalnih i međunarodnih dokumenata i inicijativa, obiluje izuzetnim prirodnim karakteristikama. Veoma raznovrstan reljef čije su najvažnije karakteristike planinske površi sa bogatim pašnjacima i šumama, duboko usječeni gorostasni kanjoni Tare, Pive i Sušice i planinska jezera (Stabanjska i Trnovačko) već privlači brojne ljubitelje prirode i avanturiste iz regiona, ali i šire. Sliku područja upotpunjuju i 20-ak manjih sela, skaldno uklopljenih u predio sa karakterističnom izvornom arhitekturom kao i brojni tradicionalni stočarski katuni, kao elementi kulturnog predjela koje svjedoče o istoriji, kulturi i naslijeđu Pive. Ovdje su stvoreni posebni uslovi života koji čuvaju neke od poslednjih predstavnika rijetkih i zaštićenih vrsta.

Pivsko jezero kao sastavni dio Parka, najveće je vještačko jezero u Crnoj Gori, ili drugo po veličini od svih jezera, odmah poslije Skadarskog. Nastalo je izgradnjom hidro elektrane Piva 1975. godine. Kod Mratinja, na nekih 10km od Sćepan Polja, nalazi se brana koja je visoka 220m i među najvisočijima je u Evropi. Pivsko jezero je na pojedinim mjestima duboko i do 200m a dugo je 42km. Predstavlja najveći rezervoar pitke vode u Crnoj Gori.

Manastir Piva se nekada nalazio na samom izvoru rijeke Pive, ali je zbog potapanja Pive i izgradnje hidro elektrane izmješten, čime je izveden jedinstven građevinski poduhvat prenosa manastira zajedno sa originalnim freskama.P