BARSKA PLOVIDBA AD je akcionarsko društvo sa sjedištem u Baru. Društvo je osnovano sa ciljem obavljanja pomorskog saobraćaja, djelatnosti marina, međunarodne špedicije, pomorsko-agencijskih i ugostiteljskih poslova i dr.
Osnovnu aktivnost (pomorski saobraćaj) Društvo ostvaruje kroz prevoz putnika i tereta brodovima „Sveti Stefan“ i „Sveti Stefan II“ na linijama između Crne Gore i Italije (Bar-Bari-Bar, Bar-Ancona-Bar).

Barska plovidba AD posluje u zgradi putničkog terminala, smještenoj u Barskoj luci na koridoru moćnih putničkih i robnih tokova (Budimpešta-Beograd-Bar-Bari/Ancona).

Ovaj moderan objekat u svom sastavu ima brojne uslužne sadržaje: putničku agenciju, restoran, yachting club, poštu, mjenjačnicu, špedicije itd. Koji putnicima pružaju kompletnu uslugu na proputovanju ka pomenutim odredištima.