ARANŽMANI OVE AGENCIJE

 

ATLAS-TOURS

Turistička agencija “ATLAS – TOURS “osnovana je januara, 2005. god. kao sastavni dio istoimenog d.o.o. u Podgorici, sa sjedištem u Bulevaru Sv. Petra Cetinjskog br. 15. Agencija je nastala kao rezultat rada i dugogodišnjeg agencijskog iskustva jednog broja ljudi.

Ono čime se agencija može pohvaliti je raznovrsnost turističke ponude koja se ogleda u uspješnom organizovanju putovanja u inostranstvo, seminara, naučnih skupova, đačkih ekskurzija, transfera, smještaja, izleta, sa posebnim senzibilitetom za različitosti kada su u pitanju zahtjevi i potrebe korisnika.kancelarija.

Dobra komunikacija i sigurnost poslovanja sa ino-partnerima omogućavaju nam prepoznatljivost i zdravu konkurentnost u turističkoj ponudi. U našem poslovanju akcenat je stavljen na bezbjednost korisnika usluga, poštovanju njihove privatnosti, obezbjeđivanju posebnih pogodnosti pri plaćanju sa krajnim ciljem da korisnik bude zadovoljan i da nam se iznova vraća.

Kvalitet rada ove agencije procijenićete koristeći naše usluge, a dodatni kvalitet biće vaše učešce u kreiranju ponude.

 

Adresa:Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 15, Podgorica

Tel:+382 (020-203-111

Mob: 067-313-213

E-mail: [email protected]