OHRID – PROMOTIVNO- 4 DANA / 29.04

  • Destinacija:
  • Trajanje: 4 dana
  • Polazak: 29/04/2017
  • Dolazak: 02/05/2017
  • Cijena: 59€

Tel: 067 062 888
Tel: 067 860 380
E-mail: [email protected]


OHRID  – SVETI NAUM – TIRANA  

4 DANA / 29.04 – 02.05.2017. 

CIJENA ARANŽMANA:59,00 € – VILA, 69,00 € – HOTEL

 

PROGRAM PUTOVANJA:

29.04.2017. / PODGORICA – OHRID /

Sastanak putnika kod hotela City u 23:30h. Polazak oko 23:45h. Putovanje preko graničnog prelaza Božaj… Nastavak putovanja zaobilaznicom preko Tirane, Elbasana i graničnog prelaza Ćafasan do Ohrida, sa kraćim pauzama za odmor…

30.04.2017. / OHRID /

Dolazak u Ohrid u ranim jutarnjim časovima. Smještaj u vilama ili hotelu. Slobodno vrijeme za odmor. Razgledanje najznačajnijih znamenitosti Ohrida u pratnji lokalnog vodiča: Sveta Sofija, crkva Svetog Jovana, crkva Svetog Klimenta, Samuilova tvrđava – sa koje se pruža predivan pogled na Ohridsko jezero i cijeli grad. Nakon obilaska slijedi slobodno vrijeme za šetnju ohridskom čaršijom sa mnogobrojnim dućanima. Noćenje.

 

01.05.2017. / OHRID  SVETI NAUM – BILJANINI IZVORI /

Organizovani fakultativni izlet Sveti Naum-Biljanini izvori. Putovanje do Svetog Nauma, popularnog izletišta u čijoj se blizini Crni Drim uliva u Ohridsko jezero. Obilazak manastira koji je osnovao Sveti Naum 895. godine. Povratak u Ohrid, sa usputnim obilaskom Biljaninih izvora. Uveče organizovan fakultativni kolektivni izlazak grupe u nacionalnom restoranu, gdje ćete uživati uz bogatu makedonsku trpezu i muzički program.  Noćenje.

 

02.05.2017. / OHRID – TIRANA  PODGORICA /  

Napuštanje smještaja do 10.00h i polazak za Tiranu. Po dolasku u Tiranu predviđen je obilazak tržnog centra “TEG”. Slobodno vrijeme za šoping. Nakon toga polazak za Crnu Goru. Dolazak u Podgoricu u večernjim časovima. Kraj putovanja !                                                                  

Cijena aranžmana obuhvata:

– Prevoz autobusom turističke klase

– Dva noćenja u vilama ili hotelu

– Obilaske prema programu putovanja,

– Usluge turističkog vodiča i pratioca grupe

Cijena aranžmana ne obuhvata:

– Fakultativni izlet Sveti Naum i Biljanini Izvori

– Putno zdravstveno osiguranje

NAPOMENE:

– Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

– Organizator putovanja je Guliver Travel, licenca broj 289 izdata od Ministarstva Turizma i održivog razvoja.

– Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu.

– Provjeriti 2 dana prije putovanja tačno vrijeme i mjesto polaska.

– Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa. Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja zemalja u koje putuju

– U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje i konzumiranje opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava žalbe i povraćaja novca.

– Putnik će prihvatiti sjedište koje mu agencija dodijeli. Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauze i njihovu dužinu. Uplatom aranžmana, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

– Putnik nema pravo da traži smještaj u hotel, odnosno sobu prije 14:00 časova na dan dolaska, a dužan je da napusti hotel, odnosno sobu u 10:00 časova na dan odlaska.

– Putnik je dužan da poštuje kućni red objekta u kome je smješten i lično odgovara za eventualnu štetu koja je nanešena na objektu, sobi, apartmanu za vrijeme njegovog boravka u istom.

– Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika

– U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 7 dana prije  polaska.

 

Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja turističke Agencije GULIVER

* Licenca Ministarstva Turizma Crne Gore broj 289.

T.A. GULIVER TRAVEL

tel. 067 062 888

[email protected]

Pratite nas:

Pretraga putovanja

Sve destinacije
Vrste prevoza

Mi na Facebooku

Podijeli ovu ponudu